Verz. Matthias Kopietz.

WH (Heer) 'Wehrpaß'.

Zodra een individu zijn dienstoproep kreeg meldde hij zich bij het juiste wervingsbureau, daar kreeg hij een 'Wehrpaß', deze behield hij totdat hij in actieve dienst ging. Vanaf de herfst van 1939 kreeg een persoon zodra hij in actieve dienst ging een 'Soldbuch', deze werd op het wervingsbureau omgewisseld. Het Soldbuch had hij altijd bij zich en was zijn militaire ID. Het wervingsbureau zou zijn militaire gegevens in de Wehrpaß bijhouden.


Dit Wehrpaß behoorde toe aan Hans Barholz.

Hans was soldaat bij het 337ste  infanterie regiment, het regiment behoorde bij de 208ste infanterie divisie.

De 208ste vocht zich een weg over het kanaal tussen Veldekens en Zomergem.

Het regiment van Hans lag tijdens de gevechten aan Oostwinkel - Ronsele in reserve en had als bevel de achterhoede te zuiveren en Krijgsgevangen Belgen te ontwapenen.

Op 26.05.1940 krijgt Hans, (tijdens de aanval op Oostwinkel?) een kogel door de knie en word afgevoerd.

Voor deze verwonding krijgt hij in de eerste instantie het verwundetenabzeichen in schwarz maar word later vervangen door het verwundetenabzeichen in silber en krijgt hij het Ijzeren kruis 2de klasse.

Door deze wonde werd hij begin 1942 ontslagen uit het actief leger.