Spittael, G., 1977, Duel aan het Schipdonkkanaal, Eeklo: eigen beheer.

Gedetailleerde studie van uit zowel Belgisch als Duits oogpunt van de gevechten aan het Afleidingkanaal van de Leie tijdens de laatste dagen van de veldtocht.

Zeer moeilijk te vinden boek.

De Vos, J., Janssens, A., 1980, Het 'Lyskanal'. Nevele mei 1940, Nevele: Het land van Nevele.


Na "Mei 1940 ten zuiden van Gent" maakte Jacques De Vos met dit werk eveneens een beknopte studie van de Duitse aanval op de 4de Infanteriedivisie te Nevele.

Meulenijzer, V. 1941, Gevangen! Vier dagen oorlog aan t' Albertkanaal. Vier maanden in het Stalag, Brussel: Ignis.

Verhaal van de veldtocht en gevangenschap van een soldaat van het 38ste Linieregiment.

Taghon, P., 1989, Mei 1940. De achttienddaagse veldtoch in België, Tielt: Lannoo.

Bekend fotoboek uitgegeven ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.


Van Heddegem, F., 1941, Oorlogsdagen: van Albertkanaal tot Schipdonsche Vaart, Ronse: Drukkerij Gobbeert.

Dagboek van Sergeant Van Heddegem van het 22ste linie .

Zeldzaam boekje maar af en toe nog te vinden op tweedehands sites.

Depauw, V., 1942, De 15de compagnie, Brussel: Manteau.


Valère Depauw werd in 1938 milcien in de Gentse Sint-Pieterskazerne en vertelt het verhaal van zijn dienstplicht van 1938 tot 1940.

Van Laer, J., 1945, Vuur over 't Land: naar het oorlogsdagboek van St. De Rijck, Brussel: Kajottersuitgaven.

Roman-versie van het oorlogsdagboek van een soldaat bij het 1ste Regiment Cyclisten, uitgegeven door de KAJ.

De Ceuster, A., 1974, Mijn herinneringen als gewoon soldaat, Antwerpen: De Nederlandse Boekhandel.


Memoires van een cavalerist van het 5de eskadron van het 2de Regiment Gidsen.

de Fabribeckers 1980, De veldtocht van het Belgisch leger in 1940.

Zeer interessant boek en zeer realistisch geschreven, begeleid door 7 kaarten die de opstelling en het front gebeuren in alle details verhaalt en gedetailleerd uit de doeken doet.


Eeklo, De Eecloonaar, 1970.  in-8, 72 pp. foto's in ZW, chronologie. Gebaseerd op het dagboek van Leon Minne. Non-fictie.

De weg naar Lingeneau.


De Duitse oorlogsdreiging, de oorlog zelf en mijn krijgsgevangenschap hebben mij alles samen 19 maanden van thuis weggehouden. Van eind augustus 1939 af waren we gemobiliseerd tot op 10 mei 1940 de eigenlijke oorlog begon, toen het Duitse leger België binnenviel. Krijgsgevangen genomen op 26 mei in Oostwinkel, een gehucht van Zomergem in Oost-Vlaanderen, bracht ik de daaropvolgende 10 maanden door in krijgsgevangenschap. Van Zomergem waren we via een tussenstop in Meppen naar een verzamelkamp in oostelijk Oostenrijk gebracht. Van daaruit zijn we naar Innerlantern verhuisd om uiteindelijk in Lingenau te belanden in de streek van Bregenzerwald, deel van de provincie Vorarlberg. Daar heb ik de langste tijd van mijn krijgsgevangenschap doorgebracht, tot we eind maart 1941 werden vrijgelaten en we terug naar huis mochten. In Lingenau heb ik ook de contacten gehad met mensen uit de plaatselijke bevolking die uitgegroeid zijn tot duurzame vriendschapsbanden na de oorlog.

Eerst had ik alleen het relaas van mijn krijgsgevangenschap op schrift gesteld. Maar gezien ik de indruk heb dat onze jongere generatie minder afweet over de zogenaamde mobilisatie die een oorlog gewoonlijk vooraf gaat, heb ik er later het verhaal van mijn mobilisatie aan toegevoegd. Mobilisatie betekent de wederoproeping van de gewezen soldaten en dus vanwege de militaire overheid het bevel krijgen terug in dienst te gaan. Zij vormen zodoende een versterking van de bestaande krijgsmacht. Hun regimenten komen meestal niet terecht in de kazernes, maar liggen dan, zoals men het noemt, te velde. Het spreekt vanzelf dat die gemobiliseerde mannen sedert hun normale legerdienst intussen meestal gehuwd zijn. Een mobilisatie wijst gewoonlijk ook op mogelijk oorlogsgevaar en brengt dus in de betrokken gezinnen veel leed met zich mee.

Om het geschift te vervolledigen heb ik tenslotte mijn belevenissen tijdens de achttiendaagse veldtocht opgeschreven en het chronologisch tussen de twee andere delen, mobilisatie en krijgsgevangenschap, ingeschoven. Het resultaat is dus een boek geworden van drie delen: Deel 1: Mijn mobilisatie, Deel 2: De achttiendaagse veldtocht, Deel 3: Krijgsgevangen: de weg naar Lingenau.

In de navertelling kan men lezen hoe wij na de oorlog een groep mensen uit Lingenau hebben uitgenodigd en ontvangen in Zwevegem. Dit is de basis geworden van een groeiend vakantieverkeer tussen België en Lingenau. Na mij hebben dus vele mensen de weg naar Lingenau gevonden, maar gelukkig niet als krijgsgevangene!!

Ikzelf heb op de dag dat ik dit schrijf nog altijd contact met Brunhilde Sohm. Zij is de nicht (dochter van de zuster) van Mutter Frieda. Brunhilde, ondertussen zelf bejaard, was toentertijds een kind. Zij is een van de laatste overlevenden uit de kring mensen die ik in de periode 1940-41 in Lingenau heb leren kennen.


Het verzet in Eeklo. 1940-1945.

ANDRE DELLAERT.DECKER, CYNRIK DE -  Vleugels boven het Meetjesland en de oorlogsgeschiedenis van de vliegvelden Ursel, Maldegem en Aalter.

Everaert, René J. J. (1952). Avec le régiment des carabiniers Prince Baudouin à la campagne des XVIII jours: Contribution à l'histoire de la guerre de 1940. Bruxelles: A. Goemaere.

599 p.


Operaties in Kwaadmechelen, Zelzate, bij het Schipdonkkanaal, Drongen Goed, Kleit, Oostveld.


Met "Een Stille getuige" schreef Frans Vermeersch 'zijn' levensverhaal. Het is het verhaal van man, die na zijn krijgsgevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn leven verder zou opbouwen bij de Steenbakkerij Verhelst in Oudenburg. Op kleine opgave gedrukt - zeldzaam! Formaat: 235 x 165; 229 pag.

Oorlogsverhaal van Karel De Rycke.

In januari 1939 als negentienjarige zijn legerdienst begonnen, een jaar later aan het Schipdonkkanaal in Oostwinkel bij Zomergem door de Duitsers gevangengenomen, opgesloten in het krijgsgevangenkamp Stalag XVII-B in Gneixendorf, verplicht tewerkgesteld in een werkkamp in Bernsbach en in juni 1945 terug thuisgekomen in Eine. Karel De Rycke uit Eine vertelde wel over zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

HELDEN, de gesneuvelden van 75 en 70 jaar terug.

Jozef Maenhout.

Het boek is een mooi eerbetoon aan zij die 75 en 70 jaar geleden tijdens WO II in Bentille en Sint-Jan-in-Eremo het leven lieten. ‘Dit is geen boek zoals er veel bestaan over de oorlog’, vertelt schepen van Cultuur, Robert Soberon (N-VA). ‘Nee, dit boek vertelt ons hoe het de gewone man tijdens WO II verging. Het geeft ons een waarheidsgetrouw beeld van de gruwelijke verschrikking van oorlog. De auteur laat ons inzien dat de gewone man steeds opnieuw het slachtoffer wordt van de eerzucht en oorlogszucht van sommige bewindvoerders’, aldus schepen Robert Soberon.

De Eekloosche Leeuw is het verhaal van Gijsbrecht Van Glabeke uit Eeklo, Op zijn dertiende naar Roubaix gestuurd om Frans te leren. Op zijn achttiende vertrok hij op de "lange omvaart", waar hij het o.a. opnam tegen piraten. Tijdens de tweede wereldoorlog vocht hij mee tot de laatste dag, waarvoor hij de medaille met de gekruiste sabels ontving.

Sandbostel kamp XB. Uit het leven van een Vlaamsch gevangene.

Auteur: Van der Heyde. 1946.

Het relaas van een Vlaams krijgsgevangene die een tijdlang in het stalag van Sandbostel verbleef tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Sergeant Kinjet, met het 14e linieregiment in mei 1940.

Auteur: J. Kinjet.

Jules Kinjet vervoegt het 1ste regiment Karabiniers in oktober 1930. Korporaal in 1931, sergeant in 1935. In 1938 stapt het 3e bataljon over naar het 14e linie. 1939: mobilisatie. 10 mei 1940.

01.0 u: alarm, het kamp moet ontruimd worden. 04,00 u: vliegtuigen werden waargenomen. ’s Morgens worden de soldaten ingekwartierd te Wellekom. Overdag worden loopgraven gegraven, ’s avonds op weg naar de K.W.-linie.
Op zondag 12 mei wordt stelling genomen vlak achter de K.W.-lijn, bunker P19 tot P23. Loopgraven graven............