Copyright .


De foto's gebruikt op de website Meetjesland 1940 zijn eigendom van de webmaster of hij heeft toestemming van de eigenaar om ze te publiceren .

Indien u denkt het copyright te bezitten van een foto die hier gepubliceerd is lees eerst dit :

Veel foto's worden de dag van vandaag aangeboden op veilingsites en voor sommige "unieke" foto's worden grote bedragen neergeteld ,maar van sommigste "unieke" foto's bestaat meer dan één exemplaar .

Foto's geplaats op het web worden digitaal gekopieerd en soms opgestuurd naar iemand zonder de bron te vermelden .

Deze site word niet gesponserd door iets of iemand en heeft geen commerciële bedoelingen.


Een aantal foto's op deze site kan door bezoekers als confronterend worden ervaren De website heeft als doel info te verstrekken over wat er gebeurd is in WWII in en rond het Meetjesland en heeft totaal niets te maken met het Nationaal Socialisme zoals gebezigd in de periode 1933 tot en met 1945 of andere ideologische en/of filosofische ideeën .