Naast een Militair Zakboekje had elke milicien ook een Stam- en Strafboekje dat in zijn eenheid bewaard werd. Dit boekje werd ook in Vlaamstalige eenheden blijkbaar aangeduid met de term 'de LMP'.

Livret Matricule et de Punitions.
In het Stam en Strafboekje werden de mutaties, examens, bevorderingen en verloven, straffen, tuchtmaatregelen enz..........ingeschreven.


Het Stam en Strafboekje van Maurice Alphonse Vanroose.

Blz.1.
Vrijwillig in het leger gegaan op 18 jarige leeftijd.
klas van 1928.
Ingedeeld bij het 3de linie te Oostende.


Een korte beschrijving van de persoon, de talen die hij spreekt, examens afgelegd voor sergeant.
Promoties, met als laatste bevordering op 26.06.1939, 1ste sergeant.

Toegekend verlof.

Drie bladzijden vol met straf en disciplinaire maatregelen.

Zijn mutaties door de jaren heen.

Zijn laatse mutatie naar het 23ste linie op 26.08.1939.