Op zaterdag  20 januari 1945, om 6.45u viel er een V1 naast de woning van de familie Mussche  wonend in de Peperstraat 80 te Eeklo. Het hele gezin werd bedolven onder het puin en de oogst die op zolder lag. Gelukkig vielen er geen doden of zwaar gewonden maar de materiële schade was enorm.

Verschillende huizen en stallingen hadden zware schade. De V1 was juist naast de zware oude appelboom terecht gekomen, en door de explosie werd de appelboom op de landerijen van de Huysmanshoeve geslingerd.

Fons De Bruyne was op weg naar de Huyssmanshoeve achter melk en passeerde juist de boerderij van Mussche toen de V1 insloeg. Door de luchtdruk werd hij naar de andere kant van de Peperstraat geblazen en kwam in de struiken terecht die aan de voorkant stonden van de boerderij van Gerard Turpijn. Gerard hielp de man uit de struiken,  door de luchtverplaatsing was hij in ademsnood en snakte naar adem, hij was volledig van de kaart.


2016.

De woning van Musshe is al lang verdwenen. De enige herinneringen zijn nog te zien aan de schuur van Turpyn, barsten in de muren, een stuk dat opnieuw gemetst is ……..


Een buitgemaakte V1 , tentoongesteld in Antwerpen eind 1944.

De plaats waar de boerderij stond van de familie Musshe. De V1 viel zo een meter of 25 in het veld achter de stallingen.

Wat erover bleef van het woonhuis van de familie Musshe.

De schuur ( linkse zijgevel ) van Edmond Mussche.

De schuur (zijgevel rechts ) van Edmond Mussche. De persoon op de foto is Marchel De Roo.

De woning, bewoond in 1945,  van Gerard Neerinck en Achiel Dobbelaere.

De achterkant van de woning bewoond door Richard Delannog.

De schade aan de gebouwen van Gerard Turpyn. Achterkant van de schuur.

                             

De schuur in 2015.

Beschadingen aan de binnenzijde van de woning van Turpyn. Het huis was zodanig beschadigd dat het bijna volledig werd afgebroken en nieuw gezet werd .

De enige sporen die nog zichtbaar zijn van de beschadigingen die de V1 maakte anno 2015.

De schuur van boer Turpyn is tijdens de winter van 2019 - 2020 afgebroken.Barsten aan de zijkant.


Voorzijde links , barsten en een stuk opnieuw gemetst. Zelfs na 70 jaar ziet men nog het kleurverschil in de stenen.

De schokgolf van de explosie was zo hevig dat zelfs binnenmuren barsten.

Fragmenten uit de documentaire "V-bommen op Antwerpen", uitgezonden op Canvas.

Gerard Turpyn was tijdens de bezetting een aktief lid van de weerstand, tientallen geallieerde piloten heeft hij verborgen voor de bezetter.

In 2016 zijn er nog altijd sporen van te zien op de boerderij in de Peperstraat waar Gerard ze verborgen hield.

In het gedeelte dat is blijven staan van de oude woning kan men nog de blokkjes zien die gebruikt zijn om de valse muur te plaatsen waarachter de piloten zich wegstaken.

De valse muur besloeg heel de achterkant van de muur en was toegankelijk via een ingebouwde kast (groen op de foto) waar een verborgen luikje was.

Een tweede plaats waar hij de piloten verborg was op de hooizolder van zijn grote schuur.  Er was een verdiepte zone gemaakt en omgeven van hooi en strobalen was het een uitstekende schuilplaats.


Met dank aan Denis Turpyn en zijn vrouw, die nog altijd op de boerderij wonen in de Peperstraat.

In 2013 interviewde AVS Roger Turpyn, de oudste zoon van Gerard.


Roger Turpyn in de oorlogsjaren.

Deel 1.

         

Deel 2

Deel 3.