Dit is het  dagboekje van soldaat Van De Reyze Raphaël-Emiel, geboren te Zwijnaarde op 22.04.1920. Wonende in 1940 te Zwijnaarde.

Soldaat Van De Reye was van de klas 39 en diende bij het 2de linie , 2de bat. 7de comp.             Stamnummer 102.95171. Hij zat bij de T.S ( transmissietroepen )

Het 2de linie lag in de meimaand op de noordelijke oever van het Albertkanaal te Schilde en Oedelem.


In zijn dagboekje beschrijft hij alles wat hij meemaakte, vanaf 1 januari 1940 tot de dag dat hij thuis kwam.

Alles voor 10 mei 1940 is een beetje typisch belgisch leger mobilisatie, oefeningen - alarmen - verveling - plantrekkerij. Maar vanaf 10 mei werd het anders ........Van De Reyze Raphaël-Emiel.

Foto komt uit zijn militair dossier, genomen in de jaren 50?

Een voorbeeld wat Van De Reyze opschreef van de allerdaagse dingen die hij deed.23 febr.- Brief van Simonne - kaart terug - Alerte voor T.S. om 11u - Verbinding om 12u .

Bericht : Klas van 39 moet maar 12 maanden dienst doen. Dus we zijn nu rappelé's.

300m gaan vliegen.

24 febr.- Grief in ontsnappingsverlof, niet gewassen. Verder niets.

25 febr.-....maand mobilisatie ,...... vermaanddag(?) ..... Om 23.30u contre appel, van Gasse en De Bie , ..... en Morel afwezig.

26 febr.- Waarschijnlijk in verlof. Om 6u thuis. Om half acht bij mijn lieverken.


21 april - Bezoek aan Jan, Gust, .... en .... s'Avonds om 7u naar de cursus met De Schrijver.

3 brieven met gelukwenschen.

22 april - Mijn verjaardag : 20ste keer, in stilte gevierd. Pak van thuis + brief.

23 april- Verlofen open! Slechts 2 dagen. Mag met Bébert vertrekken. Moet met taxi naar

linker oever. Om 9u thuis. s'Avonds eens weg geweest.

24 april - s'Voormiddags lief meegegaan.


7 mei -  Lijnen gelegd.

8 mei -  Id.

9 mei -  Verlofen open voor 5 dagen. Veel plezier.

10 mei - Om 2u s'nachts - Alerte - Duitse vliegers over Belgie - Luchtafweer in aktie - Nederl. overvallen - Vliegveld van Evere gebombardeerd - 30 Duitsche jachttoestellen -

Duitsche troepen over de grens - lichte ...... worden afgeblazen - Herhaaldelijk alerten

in de loopgraven. Om 4u30 bom op Turnh. baan .


11 mei - Parachutisten neergekomen ergens in Belgie - Lijnen van kantonement opgerold -

Brasschaet ........ gebombardeerd - Drie Duitsche toestellen naar beneden geschoten.

Verder kalm - Schuilplaats voor de nacht gemaakt met ............

12 mei - Vroeg beginnen werken voor abri van Majoor - Vooraf in de loopgraven : dreigend

gevaar voor parachutisten - Klopjacht op een deze die ons aanviel (zonder gevolg)

Bom voor stelling van 6 comp. gevallen, geen gekwetsten - Moeten schuilen voor

mitrailleurvuur uit vliegtuigen - Luchtgevecht tussen ....... en Duitsche (2 Duitsche naar beneden)  'Nachts trekt een Franse motors en tanks voorbij in de richting vanTurnhout.

13 mei-  Vroeg alerte voor parachutisten. Terug schoten uit den bosch. Niets gevonden.

3 Duitsche vliegtuigen naar den dieperik in Westmalle. Alerte, de vijand 10km van ons, in de stellingen. Aanvallen van Duitsche vliegers betrekkelijk kalm.

Koortsachtig werken aan abri T.S.- Om 22u patrouiile met D'Haeyer - Nestor en ....

.....van 150km van thuis, kan niet uitbetaald geraken. Veel vluchtelingen gezien

bijzonder van Merksplas - Turnhout ..... Fles brandy van vluchteling gekregen.

14 mei - Fransche tanks komende van Turnhout richting Brasschaet. Kalme dag. Schietveld word ontruimd ( huizen in de lucht geblazen) Volgens .... berichten is de vijand

achteruit. Voorgewerkt aan abri T.S. ..... en brouwerij SCHILDA .... geplunderd.

Soldaten ...... aan de vluchtelingen . ... wie nog plundert KRIJGSRAAD.15 mei - Van den morgen alerte. Fransche troepen keren terug en wij zullen maar de

Duitschers aan de antitankgracht zelf moeten tegenhouden. Niet veel goesting want veel soldaten ..... keurig en velen zonder Holland willen .... die zich overgeven heeft

( uit Duitsche bron ) Artillerie beschieting,....... gepost 400m over anti-tankkanaal ....

die .... patrouille van't regiment geschoten had . .....namen wacht.

16 mei - Om 7u opgestaan. Artillerievuur waarschijnlijk richting Lier......artillerie vuur v/d onzen tot over den anti-tankgracht. Belgische en Duitsche patrouilles komen in aanraking

met elkander. Geruchten omtrent vertrek. V/d nacht Duitsche zender : Antwerpen

gevallen. Geruchten van terugtrekkingen ..... word teruggehaald. Ik word ....

Gaan slapen op 1u.

17 mei - Opgestaan om 8u. Schoon weder. Patrouilleschoten van de artillerie. Geruchten

omtrent vertrek .........om 6u in kledij en vertrek. Artillerie dekt ons met schoten.

Duitschers schieten terug. 2de en 1ste Comp. dekken de terugtocht. Den Jimbo

gesneuveld en .........idem of krijgsgevangen. Over noodbrug over Albertkanaal.

Daarna bijde bruggen in de lucht geblazen. ..... na 14u marcheren.

18 mei - .... en 2 off. op patrouille. We blijven in Steendorp tot s'avonds. Vliegers boven onze

kop. De noodbrug in ...... in de lucht. Geruchten omtrent overgave. Vliegers boven

onze kop .........van t'leger... gedronken op boerderij waar wij overnacht hebben.

Om 11u valsch alarm in de vertrekken.19 mei - Droevige zondag. Om 5u.30 terug zonder eten de baan op. Steendorp, Gielrode,

naar Lokeren naar Zeveneeken. Bommen naar de statie, gelukkiglijk niet geraakt.

2u.30 zit voor t'oogenblik in den trein, zie putten en versplinterde wagons. Schoon

vooruitzicht,  geef geen cent voor leves meer. Bittere ironie. Heb voor t'ogenblik

maar 2 gedachten, mijn ouders en mijn Simoneke.  Maar waar zijn ze?

20 mei - Na gestopt te hebben in Waregem        (sigaretten gekregen, bier en chocolade gekocht).

Overnacht in den trein te Kortrijk.  s'Morgens uitdeeling van brood en suiker ( kan 1 pak van 10....bemachtigen. Alerte voor vliegtuigen. Niets bijzonders.

Voortgereden naar Brugge (A . om 18u10. In Kortrijk brood uit wagon genomen met

10kg suiker . Stoppen en herstoppen langs de baan om Fransche ....troepen en

zware artillerie door te laten. In Brugge gewassen.1/2 brood en doos vleesch

gekregen, terug in gang naar Hansbeke. Om 10u.30 logement in leeg huis op stro.

21 mei - Opgestaan om 9u30. Gewassen en gekaart. Koffie , brood .... en vleesch als ...

Daarna gekaart. Om 18u ... aan de P.C.II/2. Iedereen heeft afkeur voor den oorlog

en wenscht overgave. Geslapen in Hansbeke in een leeg huis op stroo.

s'Avonds in den stroom gezeten en in t'gemeentehuis met Bob, jenever, 2 flesschen

uitgedronken .

22 mei - Om 4u wakker. We vertrekken naar Zomergem. Te voet (8km). Over Hansbeke brug. Goed toegekomen. Lijnen gelegd en schuilplaats gebouwd. Een doos abrikozen

gekocht. 5.75u ? Duitsche vlieger neergeschoten. Geslapen op een hooizolder op

stro.
23 mei - Om 4u opgestaan.  2 km terug logement in rolbaan op stro. Soldatenkoeken

gekregen. Ik geraak zonder rookgerief. Vluchtelingen gezien die zelfs geen water

kregen in Frankrijk. Bombardement van drie Duitsche vliegers. 1 Burger dood en twee soldaten gekwetst. Schuilkelder gebouwd. Om 23u.30 uit ons stro gehaald.

Lijnen moeten afrollen.

24 mei - Vertrokken uit Zomergem, om 4u naar Ronsele(straat). Gekamoufleerd in een bosch

Met takken..... een slaapplaats gebouwd, met hertoge schuilplaats in een grachtje

Nieuw bombardement. Moeten Ibat./22 aflossen. Hevig bombardement. Geslapen in putje. s'nachts een lijn gelegd naar Majoor.

25 mei - s'Nachts hevig artillerie vuur, s'morgens mitrailleur en FM vuur. 200 Duitsche

krijgsgevangenen genomen door het 22ste linieregiment. Ze krijgen eten, wat maar

menschelijk is. Moeten I/22 aflossen. Verdoold gelopen. Geslapen midden in artillerie, welk hevig schiet en beschoten word (9A.) Duurt tot 12u s'nachts .

Gandarmen vangen vluchtende soldaten op en voeren ze naar de slachtbank.

26 mei - s'Morgens op op 5u. Gewassen en geeten. We trekken terug op zoek naar ons

makkers. Ontmoeten onderweg Vergucht, De Redge, De Pauw en De Smet op de

keuken van 8ste comp. Valt met die laatste III/20 in abri ......30 vliegtuigen boven ons.  Waarom nog vechten? Ze mitraileren D.T.C.A.en A... Onze eigen artillerie schiet in onze rug. Waarom ons laten slachten en Frankrijk en Engeland tot dekking

......... Als Vlaming .... Duitsch.
27 mei - We zitten in de vuurlijn. hevig bombardement. Kan vluchten met een velo van een

artilleur. Met Noreau, D'Hayers, De ....., De Pauw , Bob en .....naar Waardamme.

Veel Duitsche vliegtuigen boven onze kop. Vlugschriften. Geslapen in een kiekenhangaar in t'stroo. Eerst geschoren en gewassen, Gaan slapen om 10u.30.

28 mei- De bout om 8u............. Heerlijk.

3 Duitsche auto's met off. met de witte vlag. Vreugde onder de soldaten. 21 Duitsche vliegers boven. D.T.C.A. schiet nog .... IIBat. nog 30 man sterk.  De andere zijn op den dool, gekwetst of dood. Gaan op een ... hofstede. Bier, koffie, eieren, samen 1fr. Duitsche collone gezien, 2 peletons voetvolk en motor...

Geslapen op zelfde boerenhoeve in Ruddervoorde.

29 mei - Opgestaan om 6u. 8ste comp. heeft geen brood,  op 't dorp hetzelfde.

Veel mannen lopen huiswaars maar zullen waarschijnlijk niet ver lopen. Piotten pakken paarden v/d artillerie om mee naar huis te rijden maar 't mislukt, ze moeten alles afgeven. Den Bolekomt met een flesch jenever en koekjes. We schrijven brieven om mee te geven aan vluchtelingen die ze zullen ..... in......

30 mei - Opgestaan om half tien ............geweest. Patatten ... met doozen vleesch. Gust bakt brood (2) s'Nammidags bakt Gust van 10kg bloem. Geruchten omtrent vrede tussen oorlogsvoerdende mogendheden. We worden zoorap mogelijk gedemobiliseerd.

Café open van 5u tot 7u. 2 flessen cognac gekocht, elk 6,80 fr.

Gaan slapen om 10u.

             
31 mei - Opgestaan om 9u30. Groeten - .... patatten jassen; Ongelukkiglijk geen aardappelen, soep met vleesch. s'Namiddags gekaart, Duitsch brood gekregen. Beschimmeld van een viertiental dagen oud. Anders juist roggebrood. Aan geen meel te geraken.

......koffie voor gansch Bat. ....... over t'voordeel dat de Gealieerden of den Duitsch den oorlog wint. Eéten, soep, patatten en vleesch 1 1/2 flesch cognac uitgedronken.

slapen om 10u.

1 juni - Opgeroepen om 6u30. Moeten direckt vertrekken. Boeltje op velo gebonden. We behoren bij het 3de groupement, 3de peloton. Bob Verbeke moet bij het II groupement ergens naar Sleidinge. Weg naar Aartrijke. Op een boerenhof, slaping in schuur. Moet de wacht op aan Duitsch hoofdkwartier bij de auto's met De .......Dauwe, ........., De Smet , .........3 Dozen zalm, sigaretten , en boter gekregen v/d Duitschers. Geslapen in camion.

2 juni - Opgestaan rond 8u. Geéten en op boerenhof weest wassen. Veel Duitsche vliegers

gezien. De .....mattenmaker gezien in de akker. s'Middags afgelost door D'Hayers. s'Nammidags gekaart met Rumes,..... De Smet .........Verloren : 2.05fr. Een paar bottinen een versch ...  gevonden, enige boeken.

3 juni - Verjaring van Simonne, 18 jaar. s'Morgens opgestaan om 5.30u. Gewassen en geeten en vertrokken richting Maldegem. Soep en vleesch .... te Oostmalle om 10.30u.

Om half ... op 1km van Maldegem toegekomen. Geslapen in een korenschuur met De.......

4 juni - Op weg om 9.10u. Rust in Maldegem, gebombardeerd voor enkele dagen.

Balgerhoeke hevig beschoten, alles rond de brug in puin. Het 22ste in Kaprijke .

Een pot bier met Gust gedronken. Julles Gemmerman gezien. Om 5u in Bassevelde

toegekomen. Geschoren, geéten en gewassen Gekaart 1.05fr verloren.

Slapen rond 10u. Complimenten gedaan naar thuis.

5 juni - Opgestaan om 7u30. Om 8u aardappelen inplaats van brood. Yvonne D'Hont gezien.

Conferentie met de Cdt over zekere .... van de oorlog.
11 juni - Thuisgesukkeld. In staat van ontbinding .
Met dank aan Anne Ingelbrecht.