Maandagavond 27 mei beslist Koning Leopold III te capituleren. Miljoenen vluchtelingen en wat rest van het leger zit samengepakt op zo'n 2000 vierkante kilometer groot stuk West Vlaanderen. Eer valt er niet meer te rapen, maar er valt wel veel bloed te besparen. Dinsdag 28 mei om 7 uur is de strijd gestreden.


27.05.1940. Generaal Derousseaux wordt als onderhandelaar naar Duitse Opperkommando gestuurd.
                                             

                                           
De rest van de troepen die zich nog in Vlaanderen bevonden, werd gevangen genomen. Het zou hier eveneens om bijna 150.000 militairen gaan. Wie beroepsofficier of - onderofficier was, vloog in regel meteen naar Duitsland en kon aankijken tegen vijf jaar gevangenschap in een Stalag of Oflag. Wie een beetje geluk had, kwam net na de overgave terug thuis op eigen houtje of met toestemming van de Duitse bezetter via een zogenaamd "Entlassungsschein".

De witte vlag.

Met duizenden worden de Belgische soldaten krijgsgevangen gemaakt en bij elkaar gedreven.

De wegen liggen vol met achtergelaten of weggesmeten materiaal van de Belgen.

Entlassungsschein (ontslagbrief) van Henri Ryckaert , soldaat 1ste regiment artillerie, wonende in Zomergem..Vanaf 28mei (wapenstilstand) wordt Eeklo en omstreken overspoeld met krijgsgevangenen en terugkerende vluchtelingen. Duitse soldaten nemen massaal foto’s van de overwonnen Belgische soldaten.

De noodbrug aan Raverschoot.

Met honderden tegelijk worden de Belgische soldaten afgevoerd.

Belgisch materiaal wordt onmiddellijk in beslag genomen en gebruikt door de Duitsers.


Vluchtelingen en militairen in de Molenstraat te Eeklo.   

Deze foto (waarschijnlijk genomen in Balgerhoeke ) is de achterkant beschreven met deze tekst :

Am Kanal bei Eekloo war die Brücke gesprengt. Belg. Gefangene waren beschäftigt, Trümmer wegzuräumen, Granat u. Bombentrichter auszufüllen .
Aan het kanaal bij Eekloo werd de brug opgeblazen. Belgische gevangenen waren bezig met het opruimen van puin en het opvullen van granaat en bomkraters.


Woensdag 29 mei. In de namiddag trekken duizenden Belgische militairen en vluchtelingen door Eeklo, allen zien er vermoeid en haveloos uit. ’s Nachts worden ze zo goed mogelijk in scholen, kloosters en kerken en ook bij particulieren ondergebracht.

 

Een colonne Belgische krijgsgevangen in de Stationsstraat te Eeklo.


Belgische artillerie dondert over de markt van Eeklo, gade geslaan door een Duitse soldaat.

Vluchtelingen en volgeladen voertuigen met militairen in de  Vrombautstraat, Eeklo.

Achterzijde van de foto beschreven met: Rückwanderer und heimkehrende belgische Soldaten auf der Straße Eekloo > Lembeke ".

Terugkerende Belgische soldaten op de baan Eekloo – Lembeke (Vrombautstraat).

Krijgsgevangenen in Ten Doorn.

Vluchtelingen in de Gentsesteenweg te Eeklo waar nu het benzinestation is aan de Oude Gentweg. Duidelijk te herkennen de elektriciteitscabine met EECLOO op.

De cabine werd in 2011 afgebroken.

De witte vlag aan het voertuig gebonden, baan Eeklo – Brugge.

Gewonden en krijgsgevangen in Ten Doorn te Eeklo.

Gewonden en krijgsgevangen in Ten Doorn te Eeklo.

In Balgerhoeke, met honderden worden ze samen gedreven om later afgevoerd te worden naar Stalags of Oflags.

Krijgsgevangenen soldaten en officieren.

Let op de fiets van de linkse soldaat, achterband staat plat.

De Belgische capitulatie, gefilmd door Duitse propagandatroepen.

Op de beelden met belgische krijgsgevangen is het duidelijk te zien dat het hier over soldaten van het 2 - 22ste en 23ste linie gaan (ongeveer na 5.25 min ) ook de kerk van Sleidinge is duidelijk herkenbaar.

Belgische krijgsgevangenen aan de kerk van Sleidinge.

Roger Michiels, onderoff. bij het 22ste linie, maakte de gevechten mee aan Ronsele. Raakte gewond op 29 mei 1940 te Nieuwpoort.

Na een mislukte ontsnappingspoging uit het hospitaal te Penzig  (Duitsland) krijgsgevangen gezet in Stalag VIII A. Voor de poging om te ontsnappen kreeg hij 8 dagen eenzame opsluiting.

Na de oorlog kreeg hij de herinneringsmedaille van de oorlog 40-45 met de lintinsing  "Ronsele" erop.


Louis Wauters, soldaat bij het 29ste linie.

Werd op 27.05.1940 krijgsgevangen gemaakt te Zomergem.

Verbleef in Stalag XVII B tot 28.02.1941.


Personalkarte en Entlassungsschein van Louis Wauters.

De personalkarte bevatte alle persoonlijke gegevens van de gevangene, naam - adres - waar gevangen genomen enz.....

Personalkarte van Michel Lippens, korporaal bij het 23ste Linie. Krijgsgevangen gemaakt te Oostwinkel 26.05.1940.

Personalkarte van Dugaillez Max, Luitenant bij het 7de jagers te voet. Krijgsgevangen genomen te Adegem op 26.05.1940.

Personalkarte van Octaaf Demuynck.

Soldaat bij het 23ste linie, krijgsgevangen gemaakt te Oostwinkel.  Hij was krijgsgevangene in Stalag 17B van 21 mei (volgens zijn krijgsgevangenkaart ) 1940 tot 22 februari 1941. Zijn krijgsgevangenennummer was 19813.

De Belgische krijgsgevangenen werden getransporteerd naar Duitsland of Oostenrijk. Soldaten en onderoff. werden in Stalags geplaatst, Belgische officieren werden in een Oflag geplaatst. Bij hun aankomst in het krijgsgevangenenkamp werden de Vlaamse en de Waalse officieren aan de hand van een taalproef van elkaar gescheiden.

In een Stalag of Oflag werd er een foto genomen van de militair en kreeg men een Erkennungsmarke, een plaatje die rond de nek gedragen werd met de nummer die bij de krijgsgevangen behoorde.

Veel van deze foto's werden nadien gebruikt op de kaart van krijgsgevangene die de oud krijgsgevangenen kregen na de oorlog.

Erkennungsmarke of identificatieplaatje van een Belgische krijgsgevangene in Stalag 1A.

Item is nog zoals het langs de kant is gelegd door de eigenaar bij zijn terugkeer uit krijgsgevangenschap, de koortjes en het sleuteltje origineel van in de tijd .

Brief opgestuurd naar een Vlaamse krijgsgevangen die verbleef in Stalag 1A.

Belgische krijgsgevangenen achter de tralies, de behandeling van de meeste krijgsgevangenen was aanvaarbaar maar een vakantie was het zeker niet.

Een pas voor een tewerkgestelde Belgische krijgsgevangene. De krijgsgevangene kon zich met dit pas vrij verplaatsen van stalag naar zijn werk, in dit geval met fiets.

Muts van een soldaat van het 23ste linie, origineel troepuitvoering in ruwe stof. Stamnummer 103 82554.

Het stamnummer 103.82554 van deze muts is maar 102 nummers verwijderd van het stamnummer van Octaaf Demuynck (zie kriegskarte hierboven) met stamnummer 103.82656.

Veel van de krijgsgevangen werden tewerkgesteld bij boeren - bouw of in fabrieken. Iedereen beneden de rang van officier kon tot werken veplicht worden voor zover dit niet direct de oorlogsinspanning ten goede kwam.

De volgende reeks foto's zijn gemaakt door een Duitse soldaat, ze tonen tewerk gestelde Belgische krijgsgevangenen ergens in Oostenrijk.

Herkenbaar door de kentekens op de muts of op de jas ziet men soldaten van het 8ste- 43ste- 13de linieregimenten, ook genie en grenswielrijders of Ardeense Jagers.

Volgens de uitleg op de foto's gaat het hier over 400 tewerkgestelde krijgsgevangenen in juni 1940.

Het boekje Gevangen! Vier dagen oorlog aan t' Albertkanaal. Vier maanden in het Stalag , geeft een goede beschrijving van de Belgische krijgsgevangen in een Stalag en tewerkgesteld bij landbouwers.