Dit is het dagboekje van Omer Goosens wonend in 1940 in Lokeren, dus het heeft eigenlijk niets met het Meetjesland te maken maar geeft een goed voorbeeld wat een Belgische soldaat meegemaakt heeft in mei 1940 en tijdens zijn krijgsgevangenschap.

Omer was soldaat bij het 18de linie , 9de comp.

Op 10 mei lag het regiment tussen Vlijtingen en Vroenhoven .Het 18Li was verantwoordelijk voor de beveiliging van de ondersector Vlijtingen met inbegrip van de brug van Vroenhoven. De brug zelf wordt dan weer bewaakt door een detachement van het Bataljon Grenswielrijders Limburg.

Het 18de linie was één van de eerste eenheden die op 10 mei werden aangevallen door de Duitser.De brug van Vroenhoven in 2016.                                                                Bunker M is nu een beschermd monument .

De brug van Vroenhoven gefotografeerd van uit een Duits verkenningstoestel (foto: Patrick Leenders).

Bunker M aan de brug van Vroenhoven (foto: Patrick Leenders).

Het monument ter ere van het 18de linie aan de brug van Vroenhoven.


Het dagboekje :

13 april 1940 : Aankomst te Breedhout (Halle).


Halle ligt aan Brussel.

30 april: Op weg naar Kesselt. (Grens)

1 mei. Aankomst bij Haesens - Staetmans acht. de kerk 67 Kesselt , Veldwezelt.

Te voet van Bilsen, een lijdensweg .


Bilsen naar Kesselt +- 12km.

7 mei : Naar 't lof geweest.


8 mei : Note secret !

en cas d' allerte (Hollande)

Koncert 18de linie.

9mei.

Loft geweest.

Terug 5 dagen congé open.

Opdracht gekregen ……. Als o.off. met 3 mannen.

10mei.

Oorlog verklaard!

Ong 2 uur alerte kanonschoten fort ebay-Emael.

Vele lage vliegers, nadien schieten, mijn opdracht niet kunnen doen.

Na kelder gevlucht , na eerst in magazijn. Baas “ sporterveld 1 ste slachtoffer.

Bultenaar ! Absernateurs in toren. Ruiten in buriel.

Met 20 man in kelder gevlucht.  Geweldig  bombardement  . Standvastig  rooken.


11mei

Alles moeten doen in kelder.

Geen eten of drinken meer.

Watertoren afgesloten.

Hesp gevonden; ook nog andere dingen.

Water aftappen! Niets!

……. In kelder ……………

Haar kammen en slapen op patatten .

Burgers vluchten , terug bom.

Ik op wc beschoten.

Standvastig gevecht boven ons.

Beesten beschoten Nele en Herbert  gaan weg.

12mei

Parachutisten  vallen .


13mei :

Eerste communie broertje! Veel aangedacht

Rond 12 uur gevangen genomen.

Hubert niet ……….Wapens afgegeven.

Eten gekregen, en koffie gedronken van ons keuken!

2 maal naar huis geschreven.

Op autos met benzine naar Maastricht.

Vele dooden gezien. Vele verwoestingen.

Vliegers kapot aankomst op voetbalplein.

met duigenden samen naar de basiliek gaan slapen.

14mei :

3 maal geschreven langs rood kruis.

Burgers goed voor ons. Medaillekans gekregen.

Geslapen onder altaar. Vertrek naar Hourlen langs Valkenburg.( schone stuk burgen goed.

3 maal geschreven op een plein over draad, alles gekregen en ik vertelde .

Geslapen in Heerlen in moderne boerderij . Schoon! Melk gedronken.

15mei

Op weg naar Aken ( Duitsland) alles wegsmeten langs de baan.

Zware marsen. Onderweg Hollandse vrouwen en meisjes  geven …… boterhammen af aan ons.

Alle staten staan vol met water voor ons, brood ,……….. sigaren, sigaretten weg.

Geslapen in een kamp. De Siegfried lijn gepasseerd.

16mei

S’morgens om 4 uur vertrek statie Aken naar? Gans de nacht gereisd.

Over de Rhein. ( schone streek) Maar vermoeiend. Beestenwagens!


De kerk van Kesselt , de plaats waar Omer krijgsgevangen genomen werd.

Tijdens de doortocht door Maastricht kon Omer een bericht achterlaten bij een notaris . De brave man schreef een briefkaart naar de vrouw van Omer met het bericht dat alles in orde was met haar man .

De vrouw heeft wel een maand achter dit goed nieuws moeten wachten , wegens oorlogsomstandigheden kon de notaris niet eerder melden.

17 mei

Aankomst te Harthen na 16 uur trein, te voet naar het kamp van Oberlangen.

Verre marsel, waren weder. Herten zien lopen. ( tegen de zee )

Aan de provincie groening  Holland geslapen in barak 5.

18mei

Reeds vele lokenaars  te zien.

Met 12 man ongeveer.

Nummer gekregen (20090)

Alles afgenomen briket, landkaart!!!


23mei

Vertrek naar ? S’ middags! S’ nachts aangekomen in het kamp van Fallingpostel  op 70 km

Denemarken. Geslapen in tenten op strooi

( 12 uur trein)

24mei

Overgeplaatst naar barak 487.

2 bataljon  3 Camp.

een houten bak gekregen als bed met strooi.

Foto genomen. 7,85 f.

Geld afgenomen vingerdruk enz  ( geldbriefje !!!)


1juni

Visite gepasseerd , ganshl naakt met 20 man samen.


6juni

1 gele kaart geschreven !

1) Gezond

2) Niet gekwetst

3) Handtekening

7juni

Plankje gemaakt

Vast wijnhorken!15juni

2 de kaart geschreven .

Voor het roode + Geneve!

16juni

Portretten laten tekenen van mijn horken.

Julenken en Omer.


21juni

Hevig bombardement in en rond het kamp sirene !

Engels…….

24juni

Verjaardag Juleken .

24/6/38 2 jaar.


25juni

Reebok gezien aan filters

Bezoek Generaal ( Duitser)

26juni

Kaderken gemaakt voor mijn Horken en Julleken.


27juni

3 de kaart geschreven naar huis (1)

Heilige mis bijgewoond (1ste sedert 10 mei

28juni

Een soldaat opgehangen.


30juni

Kauterkermis?

1juli

Gevallen van scharlatinne ( rode koorts)

2juli

Kabaretavond in t’kamp


3juli

Visite dokter (keel)


4juli

“ soigne


5juli

Sjaal geleend


6juli

Uitspraak door Duitser  over vrouwen

Vele zieken.

Velen die ongezond worden op de appels .


9juli

In het hospitaal opgenomen in het kamp.

10juli

Veel pijn (abses op een der amandelen)

Regime .11juli

2 paters ontdekt uit 8 de kerk van Lokeren .

1) – Infermier van mijn kamer heel vriendelijk.

Regime

12juli

Veel pijn: regime

18 man rupen                    Vertrokken

              Malmedy

13juli

Regime

3 maal pap

Thé –puree

Melk. Wit brood

14juli

Regime

Abses open


15juli

Hevig bombartement  in den nacht.

Regime.

16juli

Regime

17jui

Regime


20juli

Elk 10 sigaretten gekregen!

( poolsche)

21juli

Alle nachten

22juli

Hevig bombartement


23juli

Onze Majoor gestorven Blondel.

26juli.

3 maanden gescheiden .

1ste vliegers overdag.


27juli

Beestjes op de kamer

28juli

….. goede hoop

“ laatste zondag “

30juli

……. In het hospitaal


31juli

80 dagen krijgsgevangenschap

1augustus

2de heilige mis bijgewoond

H. Communie door pater Lokeren

Biecht niet nog doen.

Officieren vertrek onderkamp

Walen vertrek naar boeren tot 26 augustus


4augustus

Lokeren kermis.

Kaart ontvangen!

(verheugd)

6augustus

Bezoek van een V.N.V er .

Aankomst Senegallezen.

7augustus

Grote honger te lijden.

9augustus

2 de kaart van Horkens.

Kaart van Roger.

10augustus.

Gaan …naar barakken .

Goed eten en sigaretten.

Nieuws ...naar huis gaan.

Kaart geschreven op datum.


11augustus.

Einde kermis.


14augustus.

Verzameling (naar bureel voor vertrek).

Bijna bij 1ste convoi.16augustus.

Geld terug gekregen.

17augustus.

Gaan werken (50 man).

In het veld naar Wals-rode.

Op 7 km van het kamp.

18augustus.

Zelfde week.( goed Duitsers).

Goed eten( veel) keuken.

Sigarettentopkens ! Appels ! Reebokken , haver-akker gewerkt


20augustus

Ong. sortantbrief geweest.

No afgegeven.

Reserveeting gekregen , in een ander barak slapen.

21augustus.

Vertrek 1ste konvooi naar huis.

22augustus

(Ik) Vertrek uit het kamp naar Lokeren om 9 uur  s’morgens

Langs Bielafield –Hamover –Dortmund.

Lastige reis (rond 1 uur s’nachts over de Hollandse grens.


23augustus

Langs Schaarbeek –eten gekregen.

Duitse soldaten .

Aankomst  Antw. – vertrek 4 uur.

Aankomst Lokeren 6 uur.Het onslagbewijs van Omer Goosens , krijgsgevangen van 13 mei 1940 tot 22 augustus.

              Copyright @ All Rights Reserved